2.4.07

Enqüesta

Created by angel on Quibblo.com

27.3.07

Sessió dimecres 28 març

Com deia un company d’altre centre i a més amic pel que ens toca a casa, que: “açò del lliurex com que no…. Ja voràs a la llarga els problemes que et dona” . Bé, deu tindre una mica de raó, perquè ha estat instal•lar part de l’aula i algun problemeta ens comença a donar.
Però com que un és prou “cabut” (serà per l’origen), encara no m’entra el desencant i mantinc la il•lusió de que funcionarà perfectament més prompte que tard.
El problema és (i no li tire tota la culpa al lliurex) que no funciona correctament la xarxa d’internet i les sessions programades dels “blogs” les tindrem que ajornar fins altre moment.

Consultes individualitzades, personalitzades, a la carta i facturades per segons podeu demanar-me-les en qualsevol moment sobre aspectes dels blogs, fins poder continuar.
I com que la programació del FORMATIC és totalment flexible en els seus continguts, a la propera sessió treballarem el tractament d’imatges per a la seua utilització en blogs, pagines web, treballs, revista etc, i iniciarem continguts del programa de Powerpoint.

13.3.07

Sessió dimecres 14 març (vesprada)

Seguim construint el nostre blog.

En aquesta sessió continuarem la tasca d’elaboració del nostre blog. En primer lloc anem a fer una nova entrada on inclourem text i imatge.

Després en disseny anem a crear una llista de vincles al nostre blog i canviar l’aspecte de la plantilla.

Finalment anem a fer d’home / dona del temps i crearem una xicoteta informació meteorològica de les localitats.

7.3.07

Sessió dimecres 7 de març

La sessió d'avui dimecres no l'anem a fer presencial. Hui anem totes i tots junts a dinar per celebrar, encara que adelantadament, el DIA DE LA DONA.
Com ja sabeu la meu debilitat pel Forges ací teniu el seu toc d'atenció com tots els anys.

DIA DE LA DONA 1 - 2

Però no oblideu que els blogs d'inicació estàn en marxa i no totes i tots heu fet els deures. A la propera sessió tenim que tindre la tasca elaborada.

26.2.07

Sessió dimecres 28 febrer

Anem a iniciar-nos en els blogs. Encara que algunes han fet de les seues i ja han donat el primer pas. A.... molt bé, t’has guanyat el títol “d’atrevida number ONE”
En primer lloc hem de saber què és un blog. I aquesta pregunta torna a A...: ¿serà una web? ¿serà un blog? ¿serà un weblog?. Si al final resulta que tothom té rao.
Analitzarem alguns blogs de centres del nostre entorn com són els del CEIP Pinaeta i Baladre, exemples de una tasca entusiasta i de qualitat. També aprofundirem en l’estructura del nostre blog de CRA.
A partir d’aquest punt i per grups (comencem una fase de treball col·laboratiu en equip) farem la nostra primera entrada a un blog (encara que per a “l’atrevida” serà la setena o vuitena entrada).
Tenim cinc blogs preparats per practicar.


ImageChef.com - Create custom images

21.2.07

Sessió dimecres 21 febrer

La tasca de la sessió consistirà en donar-li forma de presentació a la nostra fulla de càlcul. Des de “presentació preliminar” anirem modificant la fulla al nostre estil personal.
Finalitzada la presentació i guardada la fulla donem per finalitzada la primera part del treball en Excel. Qui tinga l’autoestima molt elevada pot fer-se també el diploma corresponent.
Seguidament vorem les novetats que es van produint al blog del centre, a la vegada que continuar animant-vos a participar
.

13.2.07

Sessió dimecres 14 febrer

La primera part de la sessió la dedicarem a la continuació de la pràctica iniciada de la fulla de càlcul d’excel. L’ampliació de la pràctica ja l’heu rebut al vostre correu electrònic. Es centrarem en la sessió a practicar amb distintes fórmules.

A la segona part s’iniciarem en el tema dels blogs. En primer lloc vos presentaré el nou blog del centre i els diferents enllaços que teniu per participar als blogs de cicles i al del taller d'escriptura. També podeu suggerir idees i nous temes per als blogs.

Teniu el següent enllaç al tutorial elaborat per Ana Ovando que era assessora de cultura clàssica del Cefire de Sagunt.

11.2.07

Quina tasca mes dura la del coordinador TIC del Cra!!!

Aquesta es un altra possibiltat de les aplicacions TIC (meez) on podeu crear xicotetes historietes.
Jo, després de prepar-vos els distints tallers i pràctiques per a la vostra formació del dimecres, he decidit modificar i ampliar la meua formació. Vaig a substituir la informàtica per unes sessions de ball i ritme, que prou falta que em fan. (Si no mireu el ritme que porte)
Primera sessió...

i a la sessió.. ni se sabra?


5.2.07

Sessió dimecres 7 febrer

Anem a treballar unes sessions amb EXCEL. Aquesta aplicació es una fulla de càlcul integrada en Microsoft Office. Ja coneixem i em practicat amb Word, per tant ens resultarà fàcil la utilització al compartir icones i comandaments semblants.
Una fulla de càlcul és una aplicació que treballa amb números i operacions de forma senzilla i intuitiva.

A la sessió de hui aprendrem:
 • Els elements d'Excel.
 • Inicar una fulla de càlcul.
 • Sumatori.
 • Guardar la fulla per continuar-la posteriorment

I també farem la PRACTICA 1 que us ha aplegat pel correu electrònic.


4.2.07

VOS AGRADA ???

Navegant per weblogs d’altres centres educatius he trobat aquesta aplicació per fer presentacions de fotos i aplicar-les als nostres blogs o a la web. Es diu Slide (ja em diran Loles o Amparo B. la traducció) i ja està enllaçada des d’ací a l’aplicació.
Com que un sent ràpidament curiositat per aquestes coses, m’he posat mans a l’obra i aquest és un xicotet resultat de les possibilitats de l’aplicació. Espere que vos agrade i motive per enganxar-vos més. I, com el nostre és un aprenentatge en col•laboració, ja trobarem el temps en la programació del “formatic” per practicar-ho.31.1.07

Sessió dimecres 31 gener

 • En aquesta sessió tractarem de solucionar tots els dubtes que han sorgit al voltant de la utilització del correu electrònic.

 • Després anem a conèixer què és un "Blog", com crear-lo en "tres clics" i intentarem animar-nos a crear-los i/o participar colectivament en un.

 • I amb el seu permís anem a clicar "ací"
  (Dedicat especialment a la gent del cole que es curra el lliurex)

24.1.07

sessió dimecres 24

DIPLOMA.

Ja tenim la primera part del formatic 06. Ara es feu el vostre diploma i passarem a la segona fase. Enhorabona a totes i tots.

9.1.07

Sessió dimecres 10 gener

PRÀCTIQUES TAULES DE WORD

Durant la sessió repassarem les pràctiques realitzades en word. Intentarem solucionar els dubtes i iniciar-nos en els propers temes a tractar.

10.12.06

Sessió dimecres 13 desembre.

LES TAULES A WORD
Aquesta sessió es realitzarà totalment (part teòrica i part pràctica) des de la xarxa d'internet (manuals que vàrem presentar) i ldes del correu electrònic.
Heu de consultar als manuals els dubtes sobre taules a word. Després rebreu al vostre correu electrònic dos arxius nous. El primer és la pràctica 5 amb les indicacions per a realitzar la pràctica i l'altre arxiu conte el document de treball.
Com que aquesta serà la última sessió del 2006 en primer lloc felicitar-vos els NADALS i també felicitar-vos per l'esforç que esteu fent en formació.
Finalment aprofiteu el correu electrònic per enviar totes les felicitacions possibles.
Estalviarem molt en
paper.

28.11.06

Sessió dimecres 29 novembre


Sessió migdia:

- Internet
Introducció a Internet
Navegació per la web
Buscar informació
Software necessari.
Seguretat.
Recursos educatius de la xarxa
Comunicacions.

Sessió vesprada

- El processador de textos Microsoft Word.
Primer contacte amb Word.
Administració de documents
Escriure i editar.
Formats.
Inserció d’elements.
Ferramentes
TaulesL’ajuda de Word

20.11.06

Sessió dimecres 22 novembre


CONTINGUTS:

 • El procesador de text: microsoft word
 • Dubtes sobre utilització del correu electrònic.
 • Enviar correu a un grup.
PRACTICA:

Enviament d'un correu afegint l'arxiu del treball realitzat en el procesador de textos, més un arxiu d'una imatge.


PRACTICA:

Treballar un text amb el procesador de text: Microsof Word.

3.11.06

SESSIO dimecres 8 Novembre

 • L'explorador de windows.
 • Creació i organització d'arxius i carpetes.
 • Copiar, moure i eliminar arxius.

PRÀCTICA: Crear una carpeta per a les programacions del curs i copiar els arxius de les programacions de la memòria USB a aquesta carpeta.

 • Missatgeria instantania: msn-hotmail
 • El correu electrònic
 • Adjuntar arxius al correu.

PRÀCTICA: enviar un correu al coordinador del formatic amb arxiu adjunt.

1.11.06

FORMACIO TIC


INICI


Amb aquest blog es té la intenció de facilitar al professorat del centre el procés de formació en TIC.
Ací es penjarà tota la informació de les sessions a realitzar durant el curs. També que siga un lloc per afegir els comentaris, opinions, reflexions... que al voltant d'aquesta formació aniran sorgint.
Una característica dels blogs és que s'abandonen amb facilitat, però entre totes i tots anem a intentar mantindre'l viu durant el curs.
Anims i endavant.
M'oblidava: a la propera sessió us explicare què és un blog.
 • D'entrada ací teniu els objectius i continguts de la formació 2006/07

És objectiu final d’aquest procés de formació del professorat del nostre centre “la formació en les TIC per possibilitar que tot el professorat adquirisca els coneixements informàtics necessaris que els permeta ajudar a l’alumnat a assolir les competències bàsiques en TIC”.

Professionalment, tenim l’obligació de treure el màxim profit, integrant les TIC en totes les activitats possibles de l’àmbit educatiu


Objectius parcials:

Comprendre la naturalesa de les TIC com a objecte i producte tecnològic.
Dominar les estructures i els conceptes necessaris per utilitzar eficaçment les TIC
Dominar les destreses bàsiques necessàries per a la utilització de les TIC.

Proporcionar al professorat unes nocions bàsiques sobre la utilització de l’ordinador en la tasca escolar
Proporcionar al professorat coneixements bàsics relacionats amb les ferramentes informàtiques.
Proporcionar els coneixements suficients dels sistemes operatius (Windows – Linux) que li permeta utilitzar-los en la tasca escolar.
Conèixer i fer us de forma habitual de les principals ferramentes dels paquets ofimàtics, aplicant-les a la tasca docent i professional.

Proporcionar al professorat recursos informàtics per a treballar amb l’alumnat i l’ordinador.
Presentar els recursos informàtics més adients per a l’educació infantil i primària.
Habilitar al professorat amb els coneixements necessaris per a la utilització de diverses aplicacions i programes educatius des del punt de vista de la seua integració curricular a les diverses àrees i eixos transversals..

Proporcionar al professorat els coneixements bàsic en la utilització de l’aula d’informàtica (connexió de la xarxa, compartir arxius i programes, accés a Internet...).
Habilitar el professorat amb els coneixements necessaris per a poder utilitzar la xàrcia Internet com una font d’informació, mitjà de comunicació i eina didàctica.

Motivar al professorat perquè profundice de forma autònoma en altres aspectes de les noves tecnologies.

Continguts

 • Fonamentació del projecte: plantejament teòrics generals, objectius i continguts.
 • El centre docent davant les TIC
  Les TIC i la comunicació interna i externa del centre.
  La gestió dels recursos i les TIC al centre docent.
  Les TIC i el currículum a l’escola.
 • Introducció als components de l’ordinador
  Sistema operatiu: Windows - Linux
  Coneixement d’un paquet ofimàtic:Microsoft Office: Word, Excel, Acces, Powerpoint, Publisher.Open office.
  Coneixement d’un editor gràfic.
  Presentacions multimèdia.
  Coneixements de programari educatiu adequat al currículum d’Ed. Infantil i Primària.
  Aplicacions curriculars del programari que el professorat te a l’abast a l’escola.
 • Coneixements de cerca i comunicació.
  Internet:
  Cerca d’informació a la xarxa i estratègies de cerca sistemàtica.Webs d’interès educatiu.
 • El correu electrònic com a eina de comunicació i de transmissió de fitxers.
  La pàgina web del centre.
  L’aula d’informàtica